Nawigacja

Terminy spotkań z rodzicami 2017/18 Organizacja roku szkolnego 2017/18 Kalendarz uroczystości szkolnych 2017/18 Terminy spotkań z rodzicami 2016/2017 Harmonogram uroczystości szkolnych 2016/17 Program wychowawczy 2016/17 Szkolny program profilaktyki 2016 Regulamin rady pedagogicznej 2016 Misja i wizja szkoły Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania sp Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania gim Statut ZS nr 1 w Bukownie Statut Gimnazjum nr 1 w Bukownie Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Bukownie Raport z ewaluacji szkoła podstawowa Raport z ewaluacji gimnazjum Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do szkoły podstawowej Szczegółowe warunki i tryb rekrutacji do gimnazjum Sekretariat polityka bezpieczeństwa

Dokumenty szkolne

Terminy spotkań z rodzicami 2017/18

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

 

Lp.

DATA

TEMATYKA SPOTKAŃ

1.

 11.09.

Zebranie wychowawców klas z rodzicami:

 • Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów i kryteriami ustalania oceny z zachowania.
 • Zapoznanie ze Statutem Szkoły.
 • Organizacja roku szkolnego.
 • Wybór trójek klasowych.
 • Klasy III gimnazjum – spotkanie z doradcą zawodowym.

2.

24.10.

DZIEŃ OTWARTY

 • Informacja o bieżących ocenach, omówienie zachowania i obecności uczniów na zajęciach.
 • Poinformowanie rodziców uczniów klas III gimnazjum o warunkach egzaminacyjnych dla uczniów z dysfunkcjami.
 • Klasy VII – spotkanie z pedagogiem szkolnym.

3.

12.12.

DZIEŃ OTWARTY

 • Informacja o postępach w nauce i zachowaniu uczniów.
 • Pedagogizacja rodziców zgodnie z zaplanowaną tematyką.

4.

07-09.02.

Wywiadówki semestralne:

 • Podsumowanie osiągnięć edukacyjnych w pierwszym semestrze.
 • Pedagogizacja rodziców zgodnie z zaplanowaną tematyką.
 • Klasy II gimnazjum – spotkanie z doradcą zawodowym.
 • Klasy III gimnazjum – zapoznanie z procedurami przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego.

5.

10.04.

DZIEŃ OTWARTY

 • Poinformowanie o bieżących ocenach, omówienie zachowania i obecności uczniów na zajęciach.
 • Pedagogizacja rodziców zgodnie  z zaplanowaną tematyką.
 • Informacja dla rodziców uczniów klas III o organizacji wyjazdu na Zieloną Szkołę.

6.

15.05.

DZIEŃ OTWARTY

 • Informacja o przewidywanych rocznych  ocenach klasyfikacyjnych.
 • Podsumowanie pracy uczniów w roku szkolnym 2017/2018.
 • Pedagogizacja rodziców  - „Bezpieczeństwo dzieci podczas wakacji”.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkół nr 1 w Bukownie
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Bukownie, ul. Szkolna 8, 32-332 Bukowno
 • 32-6421039

Galeria zdjęć